SÅDAN HÅNDTERER VI PERSONDATA I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVE

PRIVATLIVSPOLITIK

Kontaktperson:
Marianne Petri Kristensen

Skebjergvej 4

2765 Smørum
Telefon nr: 21271497

E-mail.: Marianne@søagergård.dk

COOKIES

Vi bruger cookies på vores hjemmeside til at registrere, om du er første gang besøgende. Dette er for at stoppe dig med at modtage en pop-up om vores nyhedsbrev og banneret om cookies.

VI TAGER DIN DATABESKYTTELSE ALVORLIGT

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

VI ANVENDER DENNE TYPE DATA OM DIG

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

· Navn og e-mail adresse

PERSONDATA BEHANDLES MED FØLGENDE FORMÅL

Opbevaring af e-mail adresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve på e-mail. Ved tilmelding oprettes modtageren med de opgivne oplysninger således at der kan udsendes elektroniske nyhedsbreve på e-mail til den pågældende modtager.

VI BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

VI KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

VI SLETTER DINE PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores opbevaring af dine data.

VI INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN VI BEHANDLER DINE PERSONDATA

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst.

VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst.

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du skal henvende dig til os via vores kontaktoplysninger øverst.

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Privatlivspolitik senest opdateret den 27/09/2020

Vi bruger cookies. Du kan læse om, hvordan vi bruger cookies på siden “Persondata”. 

FIND OS

Du finder os på Søagergård, Skebjergvej 4, 2765 Smørum.

Du kontakter os på marianne@søagergård.dk eller 21271497

På sociale medier:

Facebook icon
Instagram icon

© 2020-2023 Søagergård Regenerativt Jordbrug. All rights reserved. Errors and omissions excepted.

Created with
Mailchimp Freddie Badge