SØAGERGÅRD REGENERATIVT JORDBRUG

Småskala-jordbrug som baserer sig på regenerative principper

LOKALT
BÆREDYGTIGT
DYREVELFÆRD

På Søagergård lever dyrene et godt og naturligt liv udendørs. Her bruger dyrene deres naturlige instinkter: høns skraber, grise roder og køer græsser. Det er vores opgave at sikre de kan det, og at vi bruger den positive indvirke de har på naturen til at regenerere vores jord.

AGERÆG - FRA HØNS FODRET UDEN SOJA

Vi kalder vores æg Ageræg. Den vigtigste ingrediens er nemlig at hønsene nyder tilværelsen på ageren, hvor der altid er adgang til græs, planter og hvad de ellers kan finde.

Betegnelsen ”ager” eller ”agerjord” blev tidligere brugt til at beskrive et dyrket landområde i modsætning til naturlige enge og skove. I dag bliver det mest brugt som et synonym for mark.

Vores høns bliver flyttet med jævne mellemrum til nye områder rundt om på Søagergård, og om natten søger de ly i et flytbart hønsehus (”Kluk Truck”). Når hønsene går ude hygger de sig med at skrabe i jorden for at finde insekter og andet godt, og de fungerer dertil også samtidig som producent af biologisk gødning.

Vores høns er af økologisk opdræt og de får økologisk foder uden soja. Vi fodrer også med økologiske restprodukter da vi vil være med til at skabe mindre madspild og inddrage dyrehold i de løsninger der skal til for at forbedre vores miljø.

Så udover at lave de lækre friske æg hjælper hønsene os også med at regenerere jorden her på Søagergård.

AGERGRISE - FODRET UDEN SOJA

Linda og Sophia er Søagergårds sortbrogede danske landracesvin, som hører til de bevaringsværdige gamle danske husdyrracer.

Som alle vores dyr går de ude året rundt - hele deres liv - på masser af plads. De bliver flyttet til nye områder med jævne mellemrum. De har adgang til hytter med økologisk halm, samt økologisk grovfoder og restprodukter - uden soja. De kan udfolde deres naturlige instinkter til at finde føde ved at grave i jorden og samtidig hjælpe os med at grave trærødder op, så vi kan få mere afstand mellem træerne i området.

Vi sælger kød fra vores skovgrise i vores gårdbutik. Kødet er mørkt, fedtmarmoreret og meget velsmagende og saftigt kød.

AGERHONNING

På Søagergård har vi et par bifamilier der hjælper os med at bestøve træer, buske og blomster, og så laver de også en masse dejlig honning.

Vi er selvfølgelig af den overbevisning at bierne bedst ved hvordan bier har det godt, så vi studerer deres adfærd i staderne og rundt om på Søagergård. Vi har selvfølgelig også kigget på om der har været ændringer i de vilde insekters færden på Søagergård siden de ankom i maj 2020.

Det er klart at der er flere om ressourcerne når 120,000 nye bier flytter ind, så vi sørger selvfølgelig også for at der er nok pollen og nektar til alle ved at så flere blomster og træer på gården.

AGERKØER

Iben og Henrika er Søagergårds to Jerseykøer, der begge skal have kalv til foråret.

De går ude året rundt, om sommeren på græsmarkerne og om vinteren i skovområderne. De bliver flyttet flere gange om ugen til nye områder, så de kan hjælpe med at regenere jorden ved at aktivere tilvæksten og forbedre muldjorden. Det gør de ved at spise græsset, træde i jorden og efterlade gødning. De kan selvfølgelig altid søge ly fra vind og vejr i deres “Moo Choo”, et flytbart læskur, der følger dem rundt på Søagergård. De bliver fodret udelukkende med græs, wrap og hø.

Vi forventer at vi på sigt vil sælge oksekød i vores gårdbutik.

NYHEDSBREV FRA SØAGERGÅRD

I vores nyhedsbrev fortæller vi lidt om hvad der er sket i de seneste par måneder her på Søagergård, og selvfølgelig også om fremtidige planer. Du kan forvente at høre fra os 4 gange om året, i takt med årstiderne.

Du kan finde vores smiley rapporter via dette link:

Vi bruger cookies. Du kan læse om, hvordan vi bruger cookies på siden “Persondata”. 

FIND OS

Du finder os på Søagergård, Skebjergvej 4, 2765 Smørum.

Du kontakter os på marianne@søagergård.dk eller 21271497

På sociale medier:

Facebook icon
Instagram icon

© 2020 Ageræg fra Søagergård

Created with
Mailchimp Freddie Badge